Budsjettering

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventingene en bedrift har for fremtiden. I tillegg til regnskapet kan budsjetter være de viktigste økonomiske styringsverktøyene en bedrift har. Eksempelvis kan et likviditetsbudsjett bidra i styringen av likviditeten, mens et driftsbudsjett er til hjelp i den daglige virksomheten.

Rådgivning

Rådgivning

Vi har et nettverk av advokater, revisorer og rådgivere innen juss, regnskap,  avgifter, og andre fagpersoner en bedrift har, eller kan få behov for. Dersom vår erfaring og kunnskap ikke er tilstrekkelig kobler vi gjerne vår klienter til riktige fagpersoner.

Fakturering

Fakturering

Vi hjelper deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Vi kan utføre dette for deg, eller vi kan hjelpe til med å etablere og sikre gode rutiner.

Lønn

Lønn

Vi innehar kompetanse og dataverktøy til å yte deg den beste service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også naturalytelser, feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med. Lønnsslipper og rapporter sendes rutinemessig på mail.

Regnskap

Regnskap

Regnskapskvalitet er viktig for oss! Du kan føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.