Et budsjett er en plan over de økonomiske forventingene en bedrift har for fremtiden. I tillegg til regnskapet kan budsjetter være de viktigste økonomiske styringsverktøyene en bedrift har. Eksempelvis kan et likviditetsbudsjett bidra i styringen av likviditeten, mens et driftsbudsjett er til hjelp i den daglige virksomheten.