Vi hjelper deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Vi kan utføre dette for deg, eller vi kan hjelpe til med å etablere og sikre gode rutiner.