Årsregnskap gir oversikt og nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens resultat og formuessituasjon. Både eksterne og interne brukere av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på årsregnskapene.