Vi har et nettverk av advokater, revisorer og rådgivere innen juss, regnskap, avgifter, og andre fagpersoner en bedrift har, eller kan få behov for. Dersom vår erfaring og kunnskap ikke er tilstrekkelig kobler vi gjerne vår klienter til riktige fagpersoner.