Velkommen til Va-Ra Regnskapsservice AS

Va-Ra Regnskapsservice AS

Va-Ra Regnskapsservice AS er et Godkjent regnskapsselskap som ble etablert i 2014,
med kontorsted i Modum.
Vi tilbyr regnskapsførsel og rådgivning for små og mellomstore bedrifter.
Selskapet er medlem i vår bransjeforening Regnskap Norge.
Som et mindre selskap har våre kunder fordelen av at vi får god kjennskap til din bedrift og dine problemstillinger.
Vi mener at et konstruktivt samarbeid er verdifullt, og gir det beste grunnlaget for å skape gode resultater og
gjensidig effektiv drift.

Vi benytter nye nettbaserte IT-løsninger og tilpasser arbeidsrutiner og
arbeidsdeling hensiktsmessig for ditt selskap,
– så er tallene du trenger oppdaterte og aldri langt unna.

Vi kan blant annet hjelpe din bedrift med:

  • Etablering av bedrift (firmastiftelse) og firmaendring
  • Løpende regnskapsføring
  • Lønn og personal
  • Fakturering og fordringsoppfølgning
  • Årsoppgjør og årsregnskap
  • Skattmeldinger for skatt og merverdiavgift.
  • Annen offentlig rapportering
  • Økonomisk rådgivning og økonomisk analyse
  • Remittering

Ta kontakt med VA-RA Regnskapsservice AS for en uforpliktende samtale om regnskapstjenester.

Rikke V. Trondsen (Daglig leder/aut. regnskapsfører)
909 49 879

Din samarbeidspartner innen regnskap og økonomi